Każdy właściciel pojazdu mechanicznego zna swoje prawa i wie, że po wykorzystaniu całorocznej polisy OC może ją wypowiedzieć. Nabywca pojazdu z rynku wtórnego wraz z polisą OC zbywcy ma czas na podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy do końca okresu jej obowiązywania. Coraz częściej korzystamy z tego przywileju, ponieważ jest to najlepszy sposób na tanie ubezpieczenie. Okazuje się bowiem, że większość firm lepiej traktuje nowych klientów niż tych, którzy są ubezpieczeni u nich od lat.

Tylko jak przygotować właściwy dokument wypowiedzenia polisy OC
i gdzie go później wysłać?

Łatwo zauważyć, że na stronach internetowych firm ubezpieczeniowych trudno znaleźć dane adresowe. To typowy chwyt marketingowy. Najczęściej, aby dowiedzieć się gdzie wysłać dokument informujący o wypowiedzeniu polisy OC trzeba najpierw posłużyć się telefonem do wybranego towarzystwa. Kiedy już tam zadzwonimy, przedstawiciele firmy będą próbowali na siłę zatrzymać nas u siebie. A nam nie o to chodzi. Jeżeli już znaleźliśmy korzystniejszą ofertę, wolimy bez zbędnego tłumaczenia pożegnać się z obecnym ubezpieczycielem.

Co powinien zawierać dokument wypowiedzenia OC?

Sporządzenie właściwego pisma nie sprawi nikomu trudności. Oczywiście najwygodniej będzie posłużyć się naszym generatorem. Wypełnia się wtedy tylko kilka pól formularza i drukuje gotowy dokument. Potem wystarczy go własnoręcznie podpisać i wysłać do ubezpieczyciela (jeżeli korzystamy z drogi elektronicznej, pamiętajmy o wcześniejszym skanowaniu pisma z naniesionym podpisem).

Honorowanym dokumentem będzie także wypowiedzenie wypisane samodzielnie. W takim piśmie powinien znaleźć się:

  • adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • miejscowość i data sporządzenia dokumentu,
  • powołanie na właściwą ustawę (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) i artykuł:
   • – art. 28 – polisy całoroczne,
   • – art. 31 – polisy zbywcy,
   • – art. 28a – podwójne ubezpieczenie,
  • numer polisy ubezpieczeniowej,
  • dane właściciela (lub właścicieli) pojazdu: imię, nazwisko, adres,
  • dane samochodu: marka, model, numer rejestracyjny,
  • własnoręczny podpis właściciela (oraz wszystkich współwłaścicieli).

Gdzie i jak wysłać wypowiedzenie umowy OC

Staramy się, aby wszystkie dane zamieszczane w naszym serwisie były cały czas aktualizowane.
Polecamy więc skorzystanie z naszej podstrony „gdzie wysłać wypowiedzenie”, na której znajdują się adresy pocztowe, elektroniczne i mapki z siecią placówek stacjonarnych kilkunastu najważniejszych towarzystw ubezpieczeniowych.
Wszystkie z wymienionych dróg złożenia wypowiedzenia są honorowane przez ubezpieczycieli.

Ważne:
Po wysłaniu dokumentu warto pamiętać o potwierdzeniu odbioru wypowiedzenia przez nasze towarzystwo. W przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej wystarczy potwierdzenie nadania. Dodamy jeszcze, że po zmianie zapisów ustawy, liczy się data nadania, a nie tak jak wcześniej – dostarczenia dokumentu do zakładu ubezpieczeń. Korzystając z drogi e-mailowej wystarczy na naszej poczcie zaznaczyć funkcję automatycznego potwierdzenia odbioru.
Składając dokument osobiście w placówce warto poprosić o kopię z naniesioną datą złożenia pisma.

Aktualne adresy na dzień 02.02.2014

Wypowiedzenie OC PZU
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: Contact Center Grupy PZU
  ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 • mailem na adres: kontakt@pzu.pl
 • faksem na numer: 22 4 102 102
Wypowiedzenie OC AXA
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: AXA Polska S.A.
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
  budynek Warsaw Trade Tower
 • mailem na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
 • faksem brak możliwości
Wypowiedzenie OC WARTA
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: TUiR WARTA S.A.
  ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
 • mailem na adres:
  • zwroty.krakow@warta.pl  (obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie,  podkarpackie, świętokrzyskie)
  • zwroty.katowice@warta.pl (obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie)
 • faksem na numer: 22 581 13 74 lub 22 581 13 75
Wypowiedzenie OC Link4
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: Link4 TU S.A.
  ul. Postępu 15,
  02-676 Warszawa
 • mailem na adres: bok@link4.pl 
 • faksem na numer: 22 444 44 45
Wypowiedzenie OC Liberty Direct
 • pocztą na adres: Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce
  ul. Chocimska 17
  00-791 Warszawa
 • mailem na adres: serwis@libertydirect.pl
 • faksem na numer: (22) 589 90 90
Wypowiedzenie OC mBank
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
  ul. Ks. I. Skorupki 5,
  00-963 Warszawa
 • mailem na adres: bok@breubezpieczenia.pl 
 • faksem na numer: 22 444 70 70
Wypowiedzenie OC Ergo Hestia
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: STU Ergo Hestia S.A.
  ul. Hestii 1,
  81-731 Sopot
 • mailem na adres: poczta@ergohestia.pl
 • faksem na numer: 58 555 60 01
Wypowiedzenie OC MTU.
 • pocztą na adres: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Hestii 1,
  81-731 Sopot
 • mailem na adres: wypowiedzenia@mtu.pl
 • faksem na numer: 58 555 63 02
Wypowiedzenie OC Allianz
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
 • online na stronie Allianz
Wypowiedzenie OC Aviva
 • pocztą na adres: Aviva Skr. Pocztowa 11,
  00-800, Warszawa 66
 • mailem na adres: kontakt@aviva.pl
 • faksem na numer: 22 563 28 29
Wypowiedzenie OC UNIQA
 • pocztą na adres: UNIQA TU na Życie S.A.
  ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 • mailem na adres: centrala@uniqa.pl
 • faksem na numer: 42 63 77 430
Wypowiedzenie OC HDI
 • pocztą na adres: TUiR WARTA S.A.CENTRALA
  ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
  HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA” S.A.
 • mailem na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl
 • faksem na numer: 22 449 89 24 
Wypowiedzenie OC Benefia
 • pocztą na adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
 • mailem na adres: centrala@benefia.pl
 • faksem na numer: 22 544 14 74
Wypowiedzenie OC Compensa
 • pocztą na adres: Compensa TUS.A. Vienna Insurance Group
  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • mailem na adres: centrala@compensa.pl
 • faksem na numer: 22 501 60 76
Wypowiedzenie OC Interrisk
 • Mapa placówek
 • pocztą na adres: InterRisk TU S.A.
  ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
 • faksem na numer: 22 337 86 64
Wypowiedzenie OC Generali
 • pocztą na adres: Generali T.U. S.A.
  Departament Sprzedaży Bezpośredniej
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa
 • mailem na adres: direct@generali.pl
 • faksem na numer: 22 543 08 90
Wypowiedzenie OC Gothaer
 • pocztą na adres: Centrala Gothaer
  ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
 • mailem na adres: kontakt@gothaer.pl
 • faksem na numer: 22 469 69 70